Kontakt

Pracovný portál Kariera.sk zverejňuje inzeráty s pracovnými ponukami rôznych zamestnávateľov. Pre bližšie informácie o ponúkanej práci kontaktuje priamo spoločnosť, ktorá pracovnú ponuku inzeruje.

V prípade záujmu o inzerciu na portáli Kariera.sk kontaktujte nás na zákazníckej linke:
mob: +421902388552
mail: kariera@firma.zoznam.sk

Prevádzkovateľ
Zoznam, s.r.o.
Svätoplukova II. 18892/2 A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

IČO: 36 029 076
DIČ: 2020091997
IČ pre DPH: SK2020091997
Register: Mestský súd Bratislava III, odd.: Sro, vl. č.: 24598/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Bratislava
číslo účtu: 2624131673/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0026 2413 1673

Kontakt pre média
mail: media@kariera.sk