Ako napísať dobrý životopis?

Ako má vyzerať životopis a čo všetko by mal obsahovať? Inšpirujte sa našimi tipmi, ako napísať dobrý životopis do zamestnania.

Životopis (curriculum vitae - CV) je prvý dokument, ktorý o vás napovie vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi. Hoci to tak vyzerať nemusí, napísať skutočne dobrý životopis je celkom veda. Je dôležité dať si pri jeho písaní pozor na veľa vecí, kvôli ktorým by váš životopis stratil dôveryhodnosť. Čo všetko by mal kvalitný životopis obsahovať? Inšpirujte sa našimi tipmi, ako napísať dobrý životopis do zamestnania.

1. Osobné údaje a profesijný cieľ

Meno a priezvisko

Svoje meno a priezvisko uveďte väčším písmom hore doprostred životopisu - ako nadpis. Mnoho ľudí uvádza ako nadpis „Životopis.” To je chyba, pretože vaše meno je najdôležitejší údaj, vďaka ktorému si vás personalista zapamätá. Ak máte akademický titul, uveďte ho spolu s menom.

Dátum narodenia

Tento údaj uvádzať nemusíte, no môže byť vašou výhodou. Niektoré spoločnosti totiž uprednostňujú čerstvých absolventov, ktorí zatiaľ nemajú osvojené návyky z predchádzajúceho zamestnania. Niektoré pozície sú zas vhodné pre seniorov.

Telefónne číslo

Je dobré mať telefónne číslo na viditeľnom mieste a používať iba jeden kontakt. Telefónne číslo uveďte s medzinárodnou predvoľbou (+421) a jednotlivé trojčíslia oddeľte medzerami - napr.: +421 901 234 567.

E-mail

Pri e-maile je vhodné dávať si pozor na jeho názov, aj samotná e-mailová adresa môže o vás všeličo prezradiť. Ľudia, ktorí využívajú službu Gmail sa môžu v očiach zamestnávateľov javiť ako technologicky zdatnejší. Pre názov e-mailu je potom ideálnou voľbou kombinácia mena a priezviska, pokiaľ už bude zabraná, tak skúste rôzne kombinácie dĺžky mena a priezviska. Nikdy nepoužívajte e-mail s vašou prezývkou, napr. igorko789@xxxxx.xx - pôsobí to neprofesionálne.

Adresa

Nie je nutné uvádzať celú adresu. Stačí zadať mesto a prípadne jeho časť. Ak je mesto alebo dedina menšie, môžete upresniť, kde sa nachádza. Pokiaľ ste ochotný cestovať za prácou, tak môžete uviesť širšiu lokalitu (západné Slovensko, Európa atď.).

Profesijný cieľ

Kam ideme a kam smerujeme. Čo nás baví a čo by sme raz chceli robiť. Jedna z najdôležitejších otázok, na ktoré sa vás dobrý zamestnávateľ určite spýta. Rozhodne teda odporúčame mať krátky profesijný cieľ v životopise.

Neuvádzajte osobné údaje ako národnosť, rodinný stav (slobodný/-á, ženatý/vydatá, vdovec/vdova), náboženské vyznanie či politické presvedčenie. Zamestnávateľ sa na ne nemá právo pýtať ani na pohovore.

2. Fotografia

Akú vybrať?

Životopis s fotografiou nie je nutnosťou, ale väčšina zamestnávateľov ho privíta. Pri výbere fotografie sa odporúčame orientovať na pracovnú pozíciu a odbor, aké sú v ňom zvyklosti. Môžete tiež vyhľadať viac informácií na webe firmy alebo sociálnych sieťach. Všeobecne sa odporúča nemať na sebe množstvo šperkov a ozdôb. Na niektoré pozície (grafik) to nemusí byť naopak na škodu. Pri uchádzaní sa o miesto v banke zas bude lepšie, ak na fotografii nebudú viditeľné vaše tetovania.

Ako ju odfotiť?

Väčšina mobilných telefónov dnes dokáže zachytiť pomerne kvalitnú fotografiu. Stačí nájsť miesto s dostatočným osvetlením a vhodným pozadím, najlepšie jednofarebným. Výsledok by mal na väčšinu pozícií stačiť. Fotografiu je následne vhodné orezať a nechať vedľa ramien a nad hlavou menší priestor. Využitie služieb profesionálneho fotografa môže byť taktiež skvelou investíciou.

Čomu sa vyhnúť?

Nevhodné sú selfies (svojky), fotografie z dovolenky alebo fotografie z pasu či preukazu.

3. Pracovné výsledky

Ako by mala časť s pracovnými úspechmi vyzerať?

Pracovným výsledkom patrí vrchná časť životopisu hneď pod fotografiou a kontaktnými údajmi. Ako pri ostatných častiach životopisu je nutné dodržať stručnosť, vecnosť a používať na prehľadnosť odrážky. Minimum sú 2–3 a maximum 4–5 zarážok.

Príklad z praxe: Manažér

 • Skúsenosti s vedením ľudí.
 • Dohľad nad účtovníctvom a financiami v 11 dcérskych spoločnostiach.
 • Splnenie stanovených cieľov v procese nákupu.
 • Nájdenie nových dodávateľov XY a dosiahnutie XY úspor.

Príklad z praxe: Obchodný zástupca

 • Pravidelné prekračovanie predajných cieľov o 25 % v predchádzajúcich piatich rokoch.
 • Získanie dvoch veľkých obchodných partnerov XY a množstvo malých nezávislých cestoviek.

Dôležité je odlišovať náplň práce a pracovné výsledky

 • Asistentka - šetríte svojmu nadriadenému 2 hodiny času denne, ktoré by inak musel venovať administratíve.
 • Manažér - výkon tímu, ktorý vediete vyjadrený v číslach za dané obdobie.
 • Učiteľ - dobré výsledky svojich žiakov a triedy vyjadrené priemerným hodnotením XY za daný rok.
 • Robotnícke pozície - zvládanie normy práce XY, nerobenie chýb, znalosť práce na viacerých pozíciách, než je bežné.

4. Pracovné skúsenosti a referencie

Nastavenie štruktúry pracovných skúseností a praxe v životopise

Jednotlivé zamestnania je vhodné radiť od najaktuálnejšieho a postupovať smerom dole do minulosti.

1. Zamestnávateľ

Buďte dôsledný a uvádzajte presný názov a adresu zamestnávateľa, môžete využiť internetový register firiem. Názov zamestnávateľa označte hrubým písmom a nezabudnite pridať adresu zamestnávateľa.

2. Pracovná pozícia

Uveďte pracovnú pozíciu, ktorú ste vykonávali u daného zamestnávateľa. V prípade, že pracujete na dvoch pozíciách, môžete ich uviesť vedľa seba.

3. Náplň práce

 • Začnite od toho najdôležitejšieho, posledná zarážka by mala byť najmenej dôležitá činnosť.
 • Držte súvisiacu náplň práce pri sebe.
 • Upravte mierne náplň práce pre každú ponuku a snažte sa do nej vložiť pár kľúčových slov z ponuky práce.
 • Vyhnite sa frázam typu – optimalizácia logistiky atď., pokúste sa krátko popísať činnosti, ktoré robíte v rámci optimalizácie logistiky.
 • Pre prehľadnosť je vhodné používať odrážky.

Praktický príklad:

2018–2022 Stavby a montáže, s.r.o., Za stanicou 5, 800 00  Bratislava | Pracovná pozícia: Stavbyvedúci

 • Vedenie stavebných projektov vrátane projektovania rozvodov vody a kanalizácie z pozície
 • autorizovaného inžiniera, zodpovednosť za technickú správnosť, náklady a dodržanie termínov.
 • Skúsenosti s preložkami inžinierskych sietí v súčinnosti so subdodávateľom.
 • Operatívne zvládanie zmien a úprav v priebehu výstavby spolu so stavebným projektantom.
 • Dohľad nad dodržiavaním bezpečnosti práce všetkých pracovníkov stavby.

Referencie v životopise

Pokiaľ máte vo firme niekoho, o kom viete, že sa naň môžete spoľahnúť, je dobré mať v CV jeho kontakt ako referenciu. Pred uvedením referencie by ste mali získať súhlas od daného človeka.

Štruktúra referencií

Meno – Pozícia – Názov firmy – Telefónny kontakt

Súčasťou životopisu môže byť aj odkaz na osobnú web stránku. Ak máte portfólio svojich projektov a chcete sa ním odprezentovať, pošlite ho spolu so životopisom.

5. Vzdelanie

Kam ho umiestniť?

Hneď za sekciu pracovných výsledkov a skúseností. U študentov a absolventov bez praxe na prvej pozícii pod kontaktné údaje.

Ako štruktúrovať informácie?

Uveďte len najvyššie dosiahnuté vzdelanie. V niektorých prípadoch je možné uviesť aj nižší stupeň vzdelania. Keď ste vyštudovali magisterský titul v inom odbore ako Bc. Nikdy neuvádzajte základnú školu, ak ste dosiahli vyššie vzdelanie.

Najskôr uvedieme rok štúdia, získaný stupeň vzdelania, celý názov alebo skratku školy, odbor štúdia a jeho prípadnú špecializáciu. Vo väčšine prípadov nie je nutné dopisovať nič ďalšie. Výnimku môžu tvoriť školské projekty, na ktorých ste sa podieľali, a ktoré by mohli súvisieť s danou ponukou zamestnania.

Príklad: 2016 – 2021 Titul Ing., Vysoká škola YX, Štúrova 15, Bratislava 1 | Odbor: Ekonomika a manažment

Prebiehajúce štúdium

Príklad: 2021 – 2023 Vysoká škola XY, Leškova 22, Bratislava 1 | Odbor: Projektové vedenie inovácií (predpoklad získania titulu Ing.)

Vzdelanie v zahraničí

Riadi sa rovnakým postupom ako štúdium v ​​SR. Je vhodné uviesť a popísať prirovnanie (ekvivalent) k slovenskému vzdelávaciemu systému.

Kurzy, školenia a ďalšie vzdelanie

Pod vzdelanie môžete zaradiť kurzy. Začnite rokom absolvovania kurzu (od najaktuálnejšieho), pokračujte názvom kurzu, v krátkosti rozpíšte náplň kurzu a uveďte v akej inštitúcii ste kurz absolvovali. Na záver môžete pripojiť, či ste získali certifikát alebo uznaný stupeň znalostí.

Príklad: 2019 Perfektný manažér (delegovanie, motivácia podriadených…), Prvá manažérska škola

6. Schopnosti a znalosti

Tvorte krátke a heslovité vety, používajte odrážky a vyhnite sa prázdnym formuláciám.

Jazykové znalosti (materinský jazyk a cudzie jazyky)

Materinský jazyk

Pokiaľ máte slovenské meno, tak môžete vo väčšine prípadov, okrem práce v nadnárodnej korporácii, materinský jazyk slovenčinu vynechať. V prípade, že je váš materinský jazyk iný ako slovenčina, tak ho uveďte.

Cudzie jazyky

Vyberte si niektorú zo štandardizovaných úrovní: úplný začiatočník (A1) / začiatočník (A2) / mierne pokročilý (B1) / stredne pokročilý (B2) / pokročilý (C1) / expert (C2). Vhodné je všetko konkretizovať - ​​pri akých príležitostiach a ako často cudzí jazyk využívate.

 • Angličtina: expert (denne pri práci na projektoch pre zahraničných klientov, komunikácia ústna aj písomná).
 • Nemčina: pokročilý (využitie na zahraničných cestách 6x/rok).

Neuvádzajte jazyky, pri ktorých poznáte len úplné základy. Personalista si s najväčšou pravdepodobnosťou overí vašu úroveň jazyka na pohovore. Pokiaľ viete dobre maďarsky alebo poľsky, zmieňte sa o tom.

Počítačové znalosti (MS Office, programovacie jazyky, Adobe, SAP atď.)

Platí rovnaké pravidlo ako pri jazykoch. Najskôr názov softvéru, úroveň znalostí a konkretizácia.

 • Excel: začiatočník (tvorba tabuliek a základné početné funkcie).
 • Adobe Illustrator: pokročilý (tvorba vektorovej grafiky – logá, bannery, tlačoviny).

Znalosti môžete viac rozpísať a doplniť odkazom na portfólio alebo krátkym popisom projektu, ktorý ste za použitia daného softvéru tvorili.

Silné stránky (tímový hráč, komunikatívnosť, vedenie ľudí)

Ideálny rozsah sú 3-4 silné stránky. Silné stránky by nemali byť prázdne heslá. Mali by sa odrážať vo vašej náplni práce a pracovných výsledkoch.

Vaše silné stránky a charakterové vlastnosti hlbšie rozoberte vo vašom motivačnom alebo sprievodnom liste. Rady, čo všetko by ste v ňom mali uviesť, nájdete v článku: Ako napísať motivačný list.

7. Ostatné informácie a záujmy

Vodičský preukaz

Uvedieme jednotlivé skupiny A, B, C, E, T atď. V prípade dostatku miesta môžeme uviesť, ako dlho ste aktívny vodič a priemerný počet km, ktoré najazdíte za rok.

Ostatné oprávnenia

Napr. preukaz VZV s jeho skupinami, viazačský a žeriavnický preukaz, zváračský preukaz alebo preukazy na stavebné a iné špecializované stroje a zariadenia, prípadne iné oprávnenia.

Zaujímavosť na koniec životopisu

Účasť v dobrovoľníckej organizácii, vlastníctvo čierneho pásu v karate…

Záujmy

Stačí vypísať názvy vašich záľub (3-5 záujmov bude stačiť). Podľa uváženia a typu pracovnej pozície môžete niektoré z nich viac konkretizovať. Vaše záujmy vypovedajú o vašich kvalitách či talente. Môžete uviesť aj úspechy, ktoré sa vám podarilo dosiahnuť, napr. že ste zabehli maratón alebo zvíťazili v krajskej súťaži o najlepšiu fotografiu.

Dátum a podpis

Aktualizujte dátum na konci životopisu na deň, v ktorý ho odosielate. Životopis podpíšte.

Záverečné rady a tipy

 • Skontrolujte, či v životopise nie sú gramatické chyby alebo preklepy.
 • Upravte formálnu stránku životopisu - zjednoďte font (typ písma), riadkovanie a veľkosť písma zvlášť pre nadpisy a text.
 • Neuvádzajte nepravdivé informácie a nepreceňujte svoje schopnosti. Je pravdepodobné, že to personalista na pohovore odhalí. Po prijatí do zamestnania by ste zas mali problém s vykonávaním určitých činností. Zamestnávateľ tak s vami nebude spokojný.
 • Neuvádzajte svoje negatívne vlastnosti. Životopis vás má vykresliť v pozitívnom svetle.
 • Požiadajte blízku osobu, aby vám finálnu verziu vášho životopisu skontrolovala. Možno odhalí chyby, ktoré ste si nevšimli.

Teraz už máte predstavu, ako má vyzerať životopis. Vytvorte si životopis online pomocou našej jednoduchej šablóny, vďaka ktorej budete mať vyplnené všetky dôležité informácie. So svojím životopisom potom reagujte na pracovné ponuky, ktoré vás zaujmú.