Informácie o pracovnom mieste

2411001 - Hlavný účtovník

Pracovná oblasť: Manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika

Počet voľných miest: 1

Náplň práce: - zabezpečenie, koordinácia, metodické usmerňovanie, riadenie a zodpovednosť za účtovníctvo a spracovanie štatistických a účtovných výkazov hlavnej a podnikateľskej činnosti organizácie,
- zostavovanie mesačných, štvrťročných a ročných závierok, účtovných, daňových a štatistických výkazov,
- zabezpečenie, koordinácia, metodické usmerňovanie, riadenie a zodpovednosť za dokladové a fyzické inventúry,
- spracovanie daňových priznaní – DPH, kontrolný výkaz, daň z príjmov právnických osôb, štvrťročných a ročných výkazov do štátneho výkazníctva RISSAM, príprava podkladov a podpora daňového poradcu, daň z motorových vozidiel, príprava podkladov pre audit,
- bezhotovostné platobné operácie,
- komunikácia s audítorom, daňovým poradcom, štátnymi inštitúciami, štatistickým úradom a pod.
- zabezpečenie a kontrola dodržiavania finančnej disciplíny na všetkých organizačných útvaroch, metodické usmerňovanie a zabezpečenie včasného, správneho a úplného evidovania a odvodov tržieb v súlade s platnou legislatívou,
- zostavovanie mesačných, štvrťročných a ročných podkladov pre prehľady o vývoji ekonomických ukazovateľov organizácie a ostatných podkladov na hodnotenie činnosti hlavnej a podnikateľskej činnosti organizácie,
- zabezpečenie kontroly a zodpovednosť za úplnosť všetkých spracovávaných účtovných dokladov v zmysle platnej legislatívy,
- zodpovednosť za dodržiavanie všeobecne platných a záväzných právnych predpisov v oblasti ekonomiky,
- aktualizácia interných účtovných a metodických pokynov spoločnosti,
- zlepšovanie procesov a inovácie.
- vedenie vlastného tímu účtovníkov.

Informácie pre uchádzača:

Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas

Počet hodín za týždeň: 37.5

Pracovný čas: 07:00 - 15:00

Zmennosť: jednozmenná

Nočná práca: Nie

Sezónna práca: Nie

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): 1 800 €
mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Ponúkané výhody: - 1 týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- 1 deň pracovného voľna navyše za polrok
- vstup na prevádzky v správe STaRZ vrámci hodín pre verejnosť zadarmo, napr. letné kúpaliská, korčuľovanie verejnosti, plávanie pre verejnosť, vstup do sauny,..


Zdroj: Pracovná ponuka je prevzatá zo stránky Úradov práce.

Všeobecne požadované znalosti:

Požadovaný stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno

Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť

Osobnostné predpoklady: analytické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť

Ďalšie požiadavkypožadovaná prax min. 10 rokov Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 1. aktuálny životopis 2. motivačný list

Informácie o spoločnosti

Kontaktné údaje:

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Pozícia / odvetvie: Ekonomika, financie, účtovníctvo / Výroba / Hlavný účtovník / Účtovník
Dátum zverejnenia: 27.05.2024

Iné možnosti práce