Práca Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (1)