Zubný asistent

  • Plnenie asistentských úloh v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v stomatologickej starostlivosti.
  • Podieľanie sa na prevencii v ústnej dutine.
  • Príprava amulancie pre ošetrenie pacienta zubným lekárom.
  • Zabezpečenie plynulého chodu ambulancie.
  • Vykonávanie admnistratívnej práce a vedenie dokumentácie ambulancie zubného lekára.
  • Poskytovanie odbornej prvej pomoci.