Zlievač

  • Zhotovovanie modelov slúžiacich ako vzor pri výrobe odliatkov.
  • Zhotovovanie jednorázových a trvalých zlievačských foriem.
  • Obsluhovanie taviacich strojov a zariadení s cieľom roztaviť kov na požadovanú teplotu.
  • Zhotovovanie tvarovo zložitejších súčiastok a polovýrobkov odlievaním roztaveného kovu do pieskových, keramických a kovových foriem.
  • Vyberanie surových odliatkov z foriem po ich vychladnutí.
  • Odstraňovanie zvyškov formovacích materiálov z povrchu surových odliatkov.
  • Obrusovanie, hladenie a iné opracovávanie hrubých odliatkov.