Zdravotnícky záchranár

  • Asistovanie pri znižovaní zdravotných následkov pri urgentných stavoch, mimoriadnych udalostiach a záchranných akciách.
  • Komunikovanie s dispečingom záchranného systému.
  • Monitorovanie vitálnych funkcií pacienta.
  • Podávanie prvej pomoci zraneným účastníkom nehôd, prírodných katastrof a pod.
  • Spolupracovanie pri vyslobodzovaní zranených osôb pri nehodách a pod.
  • Zabezpečovanie liekov, špeciálneho materiálu a liečiv.
  • Zabezpečovanie núdzovej zdravotnej starostlivosti, napr. oživovanie, zastavenie krvácania a pod.