Vzťahový manažér

  • Prezentovanie a predaj bankových produktov a služieb firemným klientom.
  • Monitorovanie trhu a konkurenčných aktivít v rámci zvereného regiónu.
  • Vyhľadávanie nových klientov.
  • Vytváranie a rozvíjanie obchodných vzťahov s firemnými klientmi.
  • Plnenie stanoveného osobného obchodného plánu.
  • Podieľanie sa na plnení finančných a kampaňových plánov.
  • Vedenie evidencií a databázy klientov.