Výskumný a vedecký pracovník

 • Vykonávanie výskumnej a bádateľskej činnosti formou experimentov vo vedeckých laboratóriách.
 • Pripravovanie vzoriek a ich analyzovanie pomocou širokej škály laboratórnych prístrojov a metodík.
 • Zaznamenávanie zistení a ich interpretovanie formou záverov.
 • Vyvíjanie liekov, vakcín, kozmetických prípravkov, chemických prípravkov atď.
 • Vedenie prednášok, zúčastňovanie sa národných a medzinárodných konferencií a sympózií.
 • Publikovanie vedeckých zistení, osobných názorov a teórií v odbornej literatúre.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Výskumný a vedecký pracovník

Firmware developer

Okres Poprad, Poprad
 • €
18.06.2024
 • €
16.06.2024

Historik/čka umenia

Okres Poprad, Poprad
 • €
15.06.2024
 • €
13.06.2024
 • €
13.06.2024
 • €
13.06.2024
 • €
12.06.2024
Zobraziť viac ponúk