Výrobný riaditeľ

  • Komplexné zabezpečenie riadenia výrobného procesu.
  • Plánovanie, koordinovanie a nastavovanie výrobných procesov a kapacít.
  • Optimalizovanie výrobných procesov a následné nastavovanie optimálnych výrobných parametrov, limitov a kapacít.
  • Zodpovednosť za vytváranie výrobných plánov, ukazovateľov a rozpočtov.
  • Zabezpečovanie optimálneho využitia a rotácie skladových zásob.
  • Zaisťovanie plynulého chodu výrobného procesu a odhaľovanie nedostatkov.
  • Vedenie a koordinovanie podriadených výrobných pracovníkov.
  • Spolupracovanie s inými oddeleniami na vytváraní a implementovaní výrobných a technologických procesov.
  • Reportovanie a analyzovanie výrobných výstupov a finančných výsledkov.