Výkonný riaditeľ

 • Koordinovanie a riadenie všetkých materiálnych, finančných a technických zdrojov spoločnosti.
 • Zodpovedanie za implementáciu stratégie akcionárov.
 • Vedenie rokovaní s kľúčovými obchodnými partnermi, negociácia podmienok spolupráce.
 • Vypracovanie strednodobých a dlhodobých plánov spoločnosti.
 • Riadenie finančného hospodárenia spoločnosti.
 • Zabezpečovanie rentability jednotlivých činností a prosperity spoločnosti.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Výkonný riaditeľ
 • €
25.05.2024

Riaditeľ základnej umeleckej školy

Okres Sabinov, Sabinov, Lipany
 • €
24.05.2024

Riaditeľ/ka materskej školy

Okres Sabinov, Sabinov, Lipany
 • €
24.05.2024

Generálny riaditeľ

Kysucké Nové Mesto
 • €
24.05.2024

Výkonný riaditeľ

Bratislava
 • €
22.05.2024
 • €
22.05.2024
 • €
22.05.2024
Zobraziť viac ponúk