Vojak z povolania

  • Zúčastňovanie sa tuzemských a zahraničných vojenských operácií.
  • Plnenie príkazov nadriadeného.
  • Zodpovedanie za zverenú vojenskú výstroj a výzbroj.
  • Ošetrovanie zverenej vojenskej výstroje a výzbroje.
  • Obsluhovanie motorových vozidiel a vojenskej techniky.
  • Napomáhanie civilnému obyvateľstvu v prípade mimoriadnych udalostí (povodne a pod.).