Vodohospodársky technik

  • Zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete a vodárenských objektov.
  • Riadenie, kontrolovanie a zabezpečovanie bezporuchovej distribúcie pitnej vody.
  • Riadenie, kontrolovanie a zabezpečovanie procesu odvádzania odpadových vôd.
  • Kontrolovanie kvality odpadových vôd v súlade s prevádzkovým poriadkom.
  • Kontrolovanie a riadenie technologického procesu čistenia odpadových vôd a spracovávania produktov z čistenia odpadových vôd.
  • Spracovávanie podkladov pre plán opráv, údržby a rekonštrukcie vodovodnej a kanalizačnej siete a vodárenských objektov.
  • Kontrolovanie technologických ukazovateľov a parametrov prevádzky vodárenských a iných zverených systémov.
  • Zabezpečovanie spracovávania technickej a technologickej dokumentácie a pasportizácie výrobných a prevádzkových prostriedkov.
  • Vedenie kompletnej výrobno-prevádzkovej dokumentácie.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Vodohospodársky technik
  • €7,20 EUR/hod
11.04.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality