Vodohospodársky inžinier

  • Vypracovávanie stratégie modernizácie systému vodohospodárskej infraštruktúry.
  • Vypracovávanie štúdií, generelov a analýz v oblasti vodohospodárskej infraštruktúry.
  • Zabezpečovanie komplexných úloh vodohospodárskej problematiky v oblasti verejných vodovodov a kanalizácií.
  • Usmerňovanie výkonov prevádzkových činností v oblasti verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čističiek odpadových vôd.
  • Analyzovanie údajov o prevádzkových činnostiach v oblasti ťažby a distribúcie pitnej vody, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd.