Veterinárny asistent

  • Vyšetrovanie zdravotného stavu zvierat, stanovovanie diagnóz.
  • Vyšetrovanie a odoberanie tkanív a biologického materiálu.
  • Predpisovanie a podávanie liekov zvieratám.
  • Vykonávanie drobných a náročných chirurgických zákrokov.
  • Očkovanie zvierat proti chorobám, zbavovanie zvierat parazitov.
  • Sterilizácia zvierat.
  • Utrácanie zvierat.
  • Poskytovanie poradenstva majiteľom a chovateľom zvierat v oblasti správnej životosprávy zvierat.