Vedúci výroby

  • Plánovanie, riadenie a koordinovanie existujúcej výroby, výrobných procesov a kapacít.
  • Zodpovedanie za tvorbu výrobných plánov, rozpočtov a výrobných analýz.
  • Implementovanie zlepšení a optimalizovanie využívania zdrojov.
  • Koordinovanie, vedenie, hodnotenie a motivovanie výrobného tímu.
  • Kontrolovanie výkonnosti tímu ako aj ďalších ukazovateľov.
  • Sledovanie efektivity výroby, zabezpečovanie technickej podpory produkcie.
  • Riadenie technologických zmien, implementovanie nových technológií a postupov na zvyšovanie konkurencieschopnosti.
  • Zodpovedanie za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj noriem kvality ISO 9001, resp. ISO 14001.
  • Spolupracovanie s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Vedúci výroby

Nastavovač strojov

ADECCO Slovakia, s. r. o.
Bratislava
  • €1300 - 1700 EUR/mesiac
29.09.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality