Vedúci servisu

  • Plánovanie prijímania a organizovanie procesov opráv s ohľadom na efektívne využívanie pracovníkov, výrobných prostriedkov a materiálu.
  • Riadenie, koordinovanie a motivovanie pracovníkov.
  • Zadávanie úloh pracovníkom a sledovanie ich plnenia.
  • Evidovanie a vyhodnocovanie odpracovaného času a výkonu pracovníkov.
  • Napomáhanie pri diagnostikovaní zložitejších závad, určovanie postupov opráv.
  • Riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov.