Vedúci prevádzky

  • Dohliadanie a koordinovanie činností výrobného procesu.
  • Plánovanie a organizovanie práce v pridelenom úseku výrobného procesu.
  • Zabezpečovanie dodrživanie pracovných a technologických postupov.
  • Dodržiavanie stanovených časových noriem a termínov, riešenie výrobných prestojov a chýb vo výrobnom procese.
  • Vedenie prevádzkovej dokumentácie.
  • Vedenie, motivovanie, výber a ohodnocovanie podriadených zamestnancov.
  • Zabezpečovanie dodržiavania bezpečnosti pri práci.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Vedúci prevádzky

Vedúca vidieckej resčturácie

Spotrebiteľ BA
Levice
  • €1200 - 1500 EUR/mesiac
08.09.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality