Vedúci odbytu

  • Vytváranie tvorby stratégie predaja a manažovanie obchodných aktivít.
  • Budovanie, riadenie a rozvoj obchodnej stratégie predajných miest pre produkty spoločnosti.
  • Budovanie vzťahov s obchodnými partnermi a získavanie nových obchodných partnerov a zákaziek.
  • Zodpovednosť za obchodné výsledky a plnenie predajného plánu.
  • Prevádzkový marketing,
  • Koordinácia práce zamestnancov, ich vedenie a motivovanie.
  • Stanovovanie cieľov a kontrola ich plnenia.
  • Sledovanie trhu a vývojových trendov a identifikovanie požiadaviek trhu a zákazníkov v danom regióne.