Vedúci nákupu

  • Zodpovedanie za nákup materiálu, tovaru a služieb v rámci spoločnosti.
  • Riadenie, motivovanie a hodnotenie tímu podriadených pracovníkov.
  • Monitorovanie a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade.
  • Vyberanie a hodnotenie dodávateľov materiálu, tovarov a služieb.
  • Zastupovanie spoločnosti pri jednaniach s dodávateľmi.
  • Uzatváranie kúpnych a rámcových zmlúv.
  • Vybavovanie reklamácií.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Vedúci nákupu
  • €od 1400 EUR/mesiac
28.11.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality