Väzenský dozorca

  • Monitorovanie správania a pohybu väzňov počas prestávok na jedlo, športových aktivít, pracovných aktivít a návštev.
  • Vykonávanie osobných prehliadok väzňov a ciel, zabavovanie nedovolených predmetov, omamných a psychotropných látok, zbraní a cenností.
  • Kontrolovanie zabezpečenia ciel, brán, zámkov, mreží.
  • Eskortovanie väzňov z ústavov na výkon väzby/trestu odňatia slobody na súdne pojednávania, lekárske vyšetrenia a pod.
  • Používanie donucovacích prostriedkov v prípade vypuknutia nepokojov, fyzických útokov, pokusov o útek a pod.