Úverový pracovník

  • Poskytovanie poradenstva ohľadom spotrebných, hypotekárnych a komerčných úverov.
  • Posudzovanie bonity klientov v súlade s úverovou politikou finančnej inštitúcie.
  • Uzatváranie úverových zmlúv v mene finančnej inštitúcie.
  • Kontrolovanie úhrad splátok a plnenia podmienok dohodnutých v úverovej zmluve.
  • Upravovanie termínov a čiastok mesačných splátok, splatnosti úveru a pod. v prípade dočasnej platobnej neschopnosti klientov.
  • Oslovovanie konkurenčných finančných inštitúcií s návrhom na spolufinancovanie nákladných investičných projektov.
  • Spolupracovanie s exekútormi a externými spoločnosťami zaoberajúcimi sa vymáhaním pohľadávok.