User Experience Expert

  • Navrhovanie rozvrhnutia obsahu a štruktúry web stránok alebo aplikácií
  • Určovanie dôležitosti jednotlivých prvkov webu/aplikácií
  • Úzka spolupráca s grafikmi, programátormi a zadávateľmi úloh
  • Pripravovanie dokumentácie s vyšpecifikovaním riešení
  • Aktívna účasť pri user testovaní