Údržbár

 • Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy alebo zvereného objektu.
 • Vykonávanie preventívnej údržby a revízií výrobných a technologických zariadení.
 • Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupráca pri odstraňovaní zistených porúch a nedostatkov.
 • Asistenčná činnosť pri inštalácii nových strojov a zariadení a zaistenie funkčnosti a bezpečnosti týchto zariadení.
 • Opravovanie a vymieňanie poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže (nábytok, sanita, kľučky, zámky, batérie, zásuvky, vypínače, žiarovky, žiarivky, poistky, rozvádzače atď.).
 • Ovládanie technických parametrov a špecifikácie používaných prístrojov a zariadení.
 • Dodržiavanie interných smerníc a noriem a takisto rešpektovanie BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).
 • Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám.
 • Optimalizovanie chodu výroby, navrhovanie výmeny a inovácie jednotlivých používaných prístrojov a zariadení.
 • Spolupráca s externými dodávateľmi a komunikácia so zmluvnými servismi.
 • Vykonávanie drobných stavebných úprav.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Údržbár

Vodár / údržbár / elektrikár

BLYNOV s.r.o.
Bratislavský kraj
 • €od 1900 EUR/mesiac
23.05.2024

Elektrikár vo výrobe so mzdou až 1800€

TRANSFER International Staff k.s.
Trnava, Hlohovec
 • €od 1800 EUR/mesiac
22.05.2024

Údržbár

PPA CONTROLL, a.s.
 • €od 1120 EUR/mesiac
17.05.2024

Pozor! Ponuka do výroby údržbár foriem - jedna zmena

INDEX NOSLUŠ s.r.o.
Banská Bystrica, Okres Zvolen
 • €od 1100 EUR/mesiac
22.05.2024
 • €
25.05.2024

Údržbár - elektro VN

PPA CONTROLL, a.s.
 • €1200 - 1500 EUR/mesiac
15.05.2024
 • €1325 - 1500 EUR/mesiac
14.05.2024

Údržbár - Technický pracovník

Okres Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš
 • €
25.05.2024
Zobraziť viac ponúk