Učiteľ na strednej škole

 • Vyučovanie pridelených školských predmetov.
 • Vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh.
 • Evidovanie dochádzky v triednej knihe.
 • Zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov.
 • Udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov.
 • Preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky).
 • Hodnotenie žiakov známkami i slovne.
 • Pripravovanie školských pracovných pomôcok.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Učiteľ na strednej škole
 • €
25.05.2024

Učiteľ ZŠ /2.stupeň/

Okres Kežmarok, Kežmarok
 • €
25.05.2024

Špeciálny pedagóg/ička

Okres Žilina, Žilina
 • €
25.05.2024

Učiteľ/ka 1 - 4 roč. ZŠ

Okres Prievidza, Prievidza
 • €
25.05.2024

Učiteľ/ka matematiky

Okres Žilina, Žilina
 • €
25.05.2024

Školský špeciálny pedagóg

Okres Žarnovica, Žarnovica
 • €
25.05.2024

Učiteľ/ka slovenského jazyka

Okres Žilina, Žilina
 • €
24.05.2024

Učiteľ/ka materskej školy

Banská Bystrica
 • €
24.05.2024
Zobraziť viac ponúk


Hľadám nového zamestnanca

Hľadám učiteľa