Učiteľ 2.stupňa ZŠ

 • Vyučovanie pridelených školských predmetov.
 • Vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh.
 • Evidovanie dochádzky v triednej knihe.
 • Zabezpečovanie rozvíjania vedomostí, zručností a postojov žiakov.
 • Udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov.
 • Preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky).
 • Hodnotenie žiakov známkami i slovne.
 • Pripravovanie školských pracovných pomôcok.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Učiteľ 2.stupňa ZŠ

Sociálny pedagóg

Okres Rimavská Sobota, Rimavská Sobota
 • €
18.07.2024

Špeciálny pedagóg

Okres Dunajská Streda, Dunajská Streda
 • €
17.07.2024

Sociálny pedagóg/ička

Okres Rožňava, Rožňava
 • €
17.07.2024

Školský špeciálny pedagóg

Okres Rožňava, Rožňava
 • €
17.07.2024
 • €
16.07.2024
Zobraziť viac ponúk


Hľadám nového zamestnanca

Hľadám učiteľa