Tlačiar

  • Produkovanie tlačovín pomocou tlačiarenských strojov.
  • Pripravovanie a kontrolovanie tlačových foriem.
  • Zabezpečovanie výroby novej tlačovej formy v prípade jej nekvality.
  • Nastavovanie tlačiarenských strojov.
  • Zodpovedanie za dodržiavanie správneho technologického postupu.
  • Kontrolovanie kvality tlače.
  • Udržiavanie tlačiarenských strojov v prevádzkovom stave.