Technológ v chemickom priemysle

  • Vymýšľanie nových a vylepšovanie existujúcich receptúr a technologických postupov.
  • Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním receptúr a technologických postupov.
  • Riadenie procesu prípravy výroby s cieľom eliminovať možné nedostatky.
  • Posudzovanie kvality nových výrobkov.
  • Navrhovanie opatrení na optimalizáciu výrobných procesov.
  • Analyzovanie vzniknutých odchýlok v spolupráci so zmenovými majstrami.
  • Vypracovávanie a aktualizovanie technologickej a/alebo výkresovej dokumentácie.
  • Spolupracovanie pri príprave cenových kalkulácií.