Technik

  • Prevádzková obsluha technologických zariadení budov
  • Pravidelná údržba technologického vybavenia budov
  • Výkon drobných opráv na základe požiadavky zákazníka alebo na základe zistených porúch.
  • Realizácia opráv a prehliadok telekomunikačných systémov a vedenie ich evidencie.
  • Správa programov pre riadiace systémy, starostlivosť a údržba elektrických riadiacich systémov, riadenie telekomunikačnej prevádzky
  • Riadenie a kontrola zabezpečovania telekomunikačných služieb
  • Inštalácia a programovanie pobočkových telefónnych ústrední
  • Organizácia prevádzky a údržby rádiokomunikačných staníc, spolupráca na opravách a rozvoji rádiokomunikačných staníc.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Technik

Technik SMART merania (m/ž)

Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE)
Bratislava
  • €
13.09.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality