Technik STK, EK

  • Vykonávanie technických a emisných kontrol vozidiel v rozsahu svojho osvedčenia
  • Vedenie údajov o výsledkoch kontroly spôsobilosti vozidiel
  • Vyhodnotenie identifikátorov vozidiel
  • Vedenie a zodpovednosť za evidenciu tlačív