Technik nedeštruktívnych skúšok

Samostatný technik nedeštruktívnych skúšok organizuje skúšobný tím, metodicky riadi, vykonáva a vyhodnocuje nedeštruktívne skúšky na vybraných, kľúčových a kritických jadrovo-energetických zariadeniach.