Technik BOZP

 • Vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na pracovisku.
 • Navrhovanie opatrení smerujúcich k odstráneniu zistených nedostatkov.
 • Tvorba a aktualizácia interných smerníc BOZP.
 • Realizácia vstupných a priebežných školení zamestnancov v oblasti BOZP.
 • Vykonávanie kontrol a bezpečnostných auditov.
 • Spolupracovanie so štátnymi orgánmi pri vyšetrovaní pracovných úrazov, spisovanie protokolov.
 • Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti BOZP.
 • Vedenie dokumentácie a evidencie o stave BOZP.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Technik BOZP
 • €od 2000 EUR/mesiac
27.09.2023

HSE specialist

ADECCO Slovakia, s. r. o.
Bratislavský kraj
 • €2000 - 2200 EUR/mesiac
27.09.2023

Odborník/Odborníčka podpory systému riadenia kvality (QMS)

ManpowerGroup Slovensko s.r.o.
Okres Žilina, Žilina
 • €od 1200 EUR/mesiac
14.09.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality