Technický projektový manažér

  • Plánovanie, riadenie a koordinovanie projektov.
  • Zodpovedanie za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtu.
  • Kontrolovanie kvality vykonaných prác.
  • Zasielanie cenových dopytov potenciálnym dodávateľom.
  • Vedenie rokovaní s dodávateľmi a ich výber v spolupráci s investormi.
  • Vypracovávanie týždenných a mesačných reportov.