Technický pracovník v telekomunikáciách

  • Zabezpečovanie opráv a údržby telekomunikačných liniek a zariadení, vykonávanie preventívnej údržby.
  • Diagnostika a odstraňovanie vzniknutých porúch, inštalácia nových zariadení, zmena parametrov zariadení.
  • Správa materiálu a komponentov.
  • Technická podpora zákazníkom. Riešenie porúch na GSM službách a zákazníckych reklamácií.
  • Vypracovávanie návrhov a technických riešení pre klienta, sledovanie projektov.
  • Zodpovednosť za správne nastavenie parametrov základňových staníc
  • Vyhodnocovanie reportov rádiovej časti siete a jej kapacitné dimenzovanie, merania stavu.
  • Výpočet a návrh technologických zariadení, spracovanie dokumentácie k dodaným výrobkom, technická podpora predaja.
  • Realizácia školení pre zákazníkov, technická špecifikácia pri zadávaní do výroby.