Technickoadministratívny pracovník

  • Technicko-administratívny pracovník je kvalifikovaný pracovník v rôznych oblastiach národného hospodárstva alebo v súkromnom sektore:
  • Vie spracovávať vecne, štylisticky, gramaticky a formálne administratívne hospodárske a iné písomnosti.
  • Vie obsluhovať zariadenia evidenčnej oznamovacej, záznamovej, reprodukčnej a výpočtovej techniky v plnom rozsahu modernej informatiky.
  • Viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov.
  • Pozná princípy hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácii.
  • Vie aktívne využívať počítačové systémy, pracovať s komunikačným programom výpočtovej techniky.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Technickoadministratívny pracovník

Zákaznícka podpora

Talent Solutions, s.r.o.
Nová Dubnica
  • €od 1400 EUR/mesiac
19.04.2024
  • €od 880 EUR/mesiac
20.04.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality