Technical writer

  • Navrhovanie a vytváranie technickej dokumentácie (manuály, návody na použitie, online/offline pomocníci, texty používateľských rozhraní a pod.).
  • Sledovanie zmien produktu a ich následne zapracovávanie do technickej dokumentácie.
  • Posudzovanie textu z hľadiska jeho zrozumiteľnosti, stručnosti, gramatickej a štylistickej správnosti, jednotnosti používanej terminológie a pod.
  • Vytváranie screenshotov a grafov a ich zapracovávanie do technickej dokumentácie.
  • Spolupracovanie s oddelením vývoja.