Súdny znalec

  • Znalec pred súdom – ústna prezentácia znaleckého posudku –
  • vyvrcholenie znaleckej činnosti.
  • Na vyzvanie prednáša pred súdom zistenia, ku ktorým na
  • základe vykonaného psychologického vyšetrenia dospel.
  • Odpovedá na otázky sudcu, prokurátora, obhajcu,
  • obžalovaného.
  • Sleduje, prípadne upresňuje diktovanie vlastnej výpovede
  • pred súdom sudcom.