Sudca

  • Sudca vykonáva rôzne úlohy v súdnej sieni a mimo nej. V súdnej sieni vypočuje sudca obvinenia zo stíhania a obhajoby strán, počúva výpovede svedkov, pravidlá o prípustnosti dôkazov, informuje obžalovaných o svojich právach, dáva pokyn porote, svedčí o otázkach a pravidlách týkajúcich sa návrhov predložených advokátom.
  • V trestnom súde určujú sudcovia vinu alebo nevinu obvinených z trestnej činnosti a ukladajú tresty obžalovaným, ktorí boli uznaní vinnými. V občianskych prípadoch môže sudca určiť zodpovednosť alebo náhradu škody.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Sudca
  • €
22.05.2024

Vyšší súdny úradník

Banská Bystrica
  • €
21.05.2024
  • €
20.05.2024
  • €
20.05.2024
  • €
13.05.2024
Zobraziť viac ponúk