Steward, letuška

  • Zúčastňovanie sa predodletových bezpečnostných inštruktáží.
  • Privítanie pasažierov na palube lietadla, ich usádzanie podľa údajov z palubného lístka, napomáhanie s ukladaním príručnej batožiny.
  • Oboznámenie pasažierov s bezpečnostnými pokynmi a ich názorné predvedenie.
  • Pripravovanie, servírovanie a predávanie pokrmov a nápojov.
  • Predaj tovaru oslobodeného od cla.
  • Vykonávanie pravidelných kontrol pasažierov a členov posádky.
  • Vydávanie formulárov na vízové účely pri medzinárodných letoch a asistovanie pri ich vypĺňaní.
  • Poskytovanie prvej pomoci v obmedzenom rozsahu.
  • Dohliadanie nad dodržiavaním poriadku a čistoty na palube lietadla.