Stavebný inžinier

 • Zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenej stavbe.
 • Zabezpečenie kompletného stavebného dozoru na stavenisku.
 • Prerozdeľovanie kompetencií podriadeným zamestnancom a stavebným majstrom.
 • Koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálov.
 • Realizovanie stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite.
 • Zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie tovaru a stavebného materiálu.
 • Kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality.
 • Plná zodpovednosť za stavenisko od času jeho prebratia až po jeho odovzdanie na kolaudačné konanie.
 • Príprava podkladov a dokumentácie na zapojenie do tendrov a takisto na fakturáciu za vykonané práce.
 • Riešenie omeškaní dodávok materiálu alebo prác, reklamácií materiálu a vzniknutých prestojov.
 • Čítanie výkresovej dokumentácie.
 • Priebežné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodržiavania termínov.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Stavebný inžinier
 • €od 1200 EUR/mesiac
27.11.2023
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality