Statik

  • Identifikovanie miest v rámci stavieb, na ktoré je vyvíjané zaťaženie.
  • Navrhovanie stavebných konštrukcií s dôrazom na ich bezpečnosť, hospodárnosť ako aj požiadavky investora, architekta a štátnych orgánov.
  • Vykonávanie statických a dynamických výpočtov.
  • Vypracovávanie odborných posudkov k novostavbám, mostom, tunelom a pod.
  • Vykonávanie obhliadok stavieb poškodených živelnými pohromami, explóziou; vydávanie odborných posudkov o ich ďalšej obývateľnosti/neobývateľnosti (v prípade obytných priestorov).