Správca budov

 • Kompletná správa budov, pozemkov a majetku v správe zamestnávateľa.
 • Zabezpečovanie čistoty a poriadku na spravovanom majetku, zabezpečovanie odvozu komunálneho odpadu a recyklácie.
 • Vykonávanie pravidelných technických revízií a kontrol na spravovaných zariadeniach.
 • Zabezpečovanie plynulej dodávky energií, riešenie vzniknutých problémov spojených s výpadkami a poruchami a hľadanie alternatívnych riešení.
 • Zodpovednosť za zásobovanie a zabezpečovanie stavebných a iných materiálov.
 • Riadenie tendrov pre výber najvýhodnejších dodávateľov.
 • Komunikovanie s príslušnými orgánmi a ostatnými oddeleniami spoločnosti.
 • Prísne dodržiavanie definovaných procesov a interných noriem.
 • Starostlivosť o vozový park.
 • Starostlivosť o plynulú prevádzku spravovaných nehnuteľností – prenájmu, dodávok služieb, nákladov a technickej vybavenosti a funkčnosti.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Správca budov

Vodič, traktorista, obsluha stavebných strojov

Okres Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš
 • €
24.05.2024

Opravár poľnohospodárskych strojov

Okres Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves
 • €
24.05.2024
 • €
23.05.2024

Správca parkoviska

Okres Prešov, Prešov
 • €
23.05.2024
Zobraziť viac ponúk