Špeciálny pedagóg

 • Podieľanie sa na vypracovávaní individuálnych plánov vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní.
 • Poskytovanie individuálnych špeciálno-pedagogických, terapeutických a rehabilitačných služieb.
 • Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb zákonným zástupcom v nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa.
 • Poskytovanie konzultácií, odborných poradenských služieb a metodickej pomoci pedagógom.
 • Sprostredkovávanie informácií a styk s poradenskými zariadeniami.
 • Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg/pedagogička

Okres Prievidza, Prievidza
 • €
19.06.2024

Špeciálny pedagóg NP RVOSPO

Okres Trenčín, Trenčín
 • €
17.06.2024

Špeciálny pedagóg - tyflopéd

Okres Levoča, Levoča
 • €
17.06.2024

Špeciálny pedagóg

Okres Dunajská Streda, Dunajská Streda
 • €
15.06.2024

Pedagogický zamestnanec- učiteľ/-ka

Okres Komárno, Komárno
 • €
15.06.2024

Pedagogický zamestnanec

Banská Bystrica
 • €
15.06.2024

Školský špeciálny pedagóg

Okres Prievidza, Prievidza
 • €
14.06.2024

Špeciálny pedagóg

Okres Revúca, Revúca
 • €
13.06.2024
Zobraziť viac ponúk