Špecialista vývoja telekomunikačných služieb

  • Zdokonaľovanie a redizajn hlasových a nehlasových služieb.
  • Spravovanie, dimenzovanie a konfigurovanie služieb a ich platforiem.
  • Optimalizovanie a modelovanie sieťovej infraštruktúry a aplikácií.
  • Prispôsobovanie biznis logiky a interfaceov pre hlasové a nehlasové služby a ich platformy.
  • Sledovanie životného cyklu služieb a platforiem.
  • Analyzovanie výkonnosti systémov, ich dimenzovanie a plánovanie kapacity.
  • Podieľanie sa na vypracovávaní testovacích plánov a testovaní.
  • Podieľanie sa na projektoch a výberových konaniach pre nové technológie