Špecialista vývoja telekomunikačných produktov

  • Analyzovanie požiadaviek produktových manažérov.
  • Vytváranie technických produktových špecifikácií a feasibility studies.
  • Definovanie požiadaviek na zmeny v existujúcich technológiách.
  • Analyzovanie a vyhodnocovanie ponúkaných riešení od dodávateľov.
  • Zodpovedanie za nákup novej technológie.
  • Vytváranie vstupov pre projektové plány.
  • Navrhovanie a vyvíjanie produktov a inovácií.
  • Definovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie testov nových používateľských produktov.
  • Konzultovanie s produktovými manažérmi v oblasti telekomunikačných technológií a existujúcej infraštruktúry a aplikácií.
  • Podieľanie sa na pilotnej prevádzke nových produktov.