Špecialista vývoja programov zdravia

  • Analyzovanie potrieb cieľových skupín poistencov v jednotlivých regiónoch.
  • Navrhovanie zdravotných programov a mechanizmov ich realizácie.
  • Navrhovanie spôsobov čerpania poisteneckých výhod v rámci zdravotných programov.
  • Koordinovanie realizácie zdravotných programov.
  • Monitorovanie a vyhodnocovanie priebehu zdravotných programov za účelom inovácie koncepcie programov zdravia.