Špecialista verejného obstarávania 

  • Plánovanie obstarávania.
  • Príprava výzvy, súťažných podkladov a ostatných dokumentov v rámci zvoleného postupu obstarávania.
  • Poskytovanie informácií záujemcom.
  • Administrácia procesu výberového konania.