Špecialista stratégie siete

  • Koordinovanie implementácie regulačného rámca pri technickom rozvoji sieťovej infraštruktúry.
  • Plánovanie optimalizácie sieťovej architektúry.
  • Pripravovanie stratégie siete.
  • Spracovávanie opatrení technickej regulácie v sieti.
  • Definovanie sieťových modelov a aplikácií z pohľadu stratégie siete.
  • Vyberanie technologických platforiem vrátane sieťových manažmentov a migrácie technológií.