Špecialista reportingu

 • Spolupráca pri tvorbe rôznych reportov a výkazov.
 • Pripravovanie mesačných, kvartálnych a ročných uzávierok.
 • Kontrolovanie správnosti výstupov.
 • Analyzovanie a kontrolovanie cash flow.
 • Pravidelné ad hoc reportovanie manažmentu.
 • Participácia na príprave a zostavovaní obchodných a finančných plánov spoločnosti.
 • Vykonávanie základných administratívnych úloh.
 • Overovanie správnosti údajov v reportoch, návrhy zefektívnenia procesu reportovania.
 • Analýza a interpretácia vzniknutých odchýlok.
 • Kalkulácia finančných bonusov, provízií pre obchodných reprezentantov a partnerov.
 • Komunikácie s ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti.
Aktuálna ponuka práce v kategórii Špecialista reportingu

Finance controller

LEDVANCE s.r.o.
Nitra
 • €od 1500 EUR/mesiac
10.04.2024
 • €od 1500 EUR/mesiac
15.04.2024
Zobraziť viac ponúk

Pracovné ponuky podľa lokality