Špecialista predchádzania podvodom 

  • Nastavovanie a implementácia stratégií a procesov vedúcich k predchádzaniu a Odhaľovaniu bankových/poistných podvodov
  • Sledovať trendy v oblasti bankových/poistných podvodov a viesť spoločnosť k Budovaniu a dodržiavaniu procedúr, ktoré im budú predchádzať;
  • Podrobná analýza potenciálnych bankových/poistných podvodov s použitím rôznych metód
  • Zvyšovanie povedomia zamestnancov o rizikách podvodov prostredníctvom Pravidelnej komunikácie;
  • Vykonávať kontrolné činnosti podľa zákona o finančnom sprostredkovaní.